Estudi d'Eficiència Energètica

L'eficiència energètica és un dels recursos més útils per disminuir els costos empresarials i guanyar competitivitat. Proporcionem solucions integrals amb el desenvolupament, la gestió i la promoció d'actuacions per al foment de l'estalvi, la disminució del consum energètic i l'eficiència energètica, millorant el Medi Ambient mitjançant l'assessoria en l'ús eficient dels seus recursos energètics.

Auditoria i projectes deficiència energètica

La nostra empresa d'enginyeria amb àmplia experiència en el sector, us realitzarà un estudi d'eficiència energètica previ i us assessorarà en la solució més òptima per al desenvolupament i posada en marxa de projectes d'eficiència energètica com:

  • Instal·lacions d'energia verda per a l'autoconsum.

  • Punts de recarregar per a la mobilitat elèctrica.

  • Millora d´aïllaments.

  • Sistema de gestió energètica.

  • Eficiència en il·luminació, etc.

Análisis de consumos.
Análisis de consumos.