Termes i condicions

Benvinguts a ENGINYERIA SBD!

Aquests termes i condicions descriuen les regles i regulacions per a lús del lloc https://ingenieriasbd.com. Per donar compliment a allò establert a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

 • Titular: Oriol Junyent Barrera

 • Adreça: Carrer de la Font Canaleta, núm.33. E-08207 - Sabadell

En accedir a aquest lloc web, assumim que accepteu aquests termes i condicions. No continueu utilitzant INGENIERIA SBD si no accepteu prendre tots els termes i condicions establerts en aquesta pàgina.

Acceptació de les condicions dús

Aquestes Condicions (d'ara endavant anomenat Avís Legal) tenen per objecte regular l'ús d'aquest lloc web que el seu titular posa a disposició del públic. La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d'Usuari i suposa l'acceptació plena per aquest Usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen al present Avís Legal. El titular del Web pot oferir a través del Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmeses a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions, i sobre les quals s'informarà l'Usuari a cada cas concret.

Ús correcte del lloc web

L'Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, aquest Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un gaudi normal del Web per altres Usuaris. Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin a la present Web. L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del Web presta el servei, així com realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració als sistemes informàtics del titular del Web o de tercers. L'usuari es compromet a no accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l'Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

Publicitat

Part del Lloc web pot acollir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al Lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. El titular del web no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts publicitaris inserits en aquest Lloc web podeu adreçar-vos a la següent adreça de correu electrònic: info@ingenieriasbd.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Llevat que s'indiqui el contrari, Oriol Junyent Barrera i/o els seus llicenciants són propietaris dels drets de propietat intel·lectual de tot el material de INGENIERIA SBD. Tots els drets de propietat intel·lectual estan reservats. Podeu accedir-hi des de INGENIERIA SBD per al vostre ús personal subjecte a les restriccions establertes en aquests termes i condicions.

No has de:

 • Copiar o republicar material de INGENIERIA SBD.

 • Vendre, llogar o subllicenciar material de INGENIERIA SBD.

 • Reproduir, duplicar o copiar material de INGENIERIA SBD.

 • Redistribuir contingut de INGENIERIA SBD.

 • Aquest Acord començarà a la data del mateix.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d'aquest lloc web i de les diferents pàgines web que hi pertanyen, així com dels elements continguts en aquest i en les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la Web), llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del titular del Web o de tercers. En aquest sentit, el titular d'aquest lloc web fa reserva expressa de tots els drets. Igualment, tots els noms comercials, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al lloc web i les seves pàgines web estan protegits per la Llei.

El titular del Web no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús públic i/o comercial a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines web i els serveis que s'hi ofereixen. . L'Usuari única i exclusivament podrà accedir a aquests elements i serveis per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o part dels continguts d'aquest Web i pàgines web que hi pertanyen amb propòsits públics o comercials , la seva distribució, comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, així com la seva modificació, alteració o descompilació tret que per això es compti amb el consentiment exprés i per escrit del titular del Web. Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web i de les seves pàgines web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del Web o dels titulars dels mateixos.

El lloc web utilitza imatges o icones proporcionades gratuïtament prèvia atribució de:

Règim de responsabilitat

Responsabilitat del contingut

No serem responsables de cap contingut que aparegui al vostre lloc web. Vostè accepta protegir-nos i defensar-nos contra tots els reclams que es presentin al vostre lloc web. Cap enllaç ha d'aparèixer en cap lloc web que pugui interpretar-se com a calumniós, obscè o criminal, o que infringeixi, altrament violi o promogui la infracció o una altra violació dels drets de tercers.

Reserva de Drets

Ens reservem el dret de sol·licitar-li que elimini tots els enllaços o qualsevol enllaç particular al nostre lloc web. Vostè aprova eliminar immediatament tots els enllaços al nostre lloc web a comanda. També ens reservem el dret a modificar aquests termes i condicions i la seva política de vinculació en qualsevol moment. En vincular-se contínuament al nostre lloc web, vostè accepta estar subjecte i seguir aquests termes i condicions de vinculació.

Eliminació d'enllaços de la nostra web:

Si trobeu algun enllaç al nostre lloc web que sigui ofensiu per qualsevol motiu, podeu contactar-nos i informar-nos en qualsevol moment. Considerarem sol·licituds per eliminar enllaços, però no estem obligats a fer-ho ni a respondre directament.

No garantim que la informació daquest lloc web sigui correcta. No garantim la seva integritat o exactitud, ni prometem assegurar-nos que el lloc web estigui disponible o que el material del lloc web es mantingui actualitzat.

Responsabilitat

Responsabilitat per l'ús del web

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, i el titular del Web queda, els seus socis, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari. El titular del Web emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al Web, no obstant, el titular del Web no assumeix cap garantia en relació amb l'absència d'errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d'aquest web. L'Usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basada en la utilització per l'Usuari del Web. Si escau, l'Usuari assumirà totes les despeses, els costos i les indemnitzacions que siguin irrogats al titular del Web amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

Responsabilitat pel funcionament del Web

El titular del Web exclou tota responsabilitat que es pugui derivar dinterferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del Web. Així mateix, el titular del Web també exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega a les línies telefòniques oa Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legitimes fora del control del titular del Web. El titular del Web està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l'accessibilitat al Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per enllaços

Els enllaços o links continguts al Web poden conduir a l'Usuari a altres Web gestionats per tercers. El titular del Web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que estigui fora del Web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema en concret. El titular del Web queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament correcte d'aquests enllaços, del resultat obtingut a través d'aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a què es pot accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l'Usuari en virtut de la informació trobada a la Web enllaçada.

Les següents organitzacions poden vincular al nostre lloc web sense aprovació prèvia per escrit:

 • Agències governamentals;

 • Els motors de cerca;

 • Organitzacions de notícies;

Els distribuïdors de directoris en línia poden vincular-se al nostre lloc web de la mateixa manera que vinculen els llocs web daltres empreses enumerades; i empreses acreditades en tot el sistema, excepte les que sol·liciten organitzacions sense ànim de lucre, centres comercials de caritat i grups de recaptació de fons de caritat que no poden tenir hipervincles al nostre lloc web.

Aquestes organitzacions poden vincular la nostra pàgina dinici, publicacions o altra informació del lloc web sempre que lenllaç: (a) no sigui enganyós de cap manera; (b) no implica falsament patrocini, suport o aprovació de la part vinculada i els seus productes i/o serveis; i (c) encaixa dins del context del lloc de la part vinculada.

Podem considerar i aprovar altres sol·licituds d'enllaç dels tipus d'organitzacions següents:

 • Fonts d'informació comercial i/o de consumidors comunament conegudes;

 • Associacions o altres grups que representin organitzacions benèfiques;

 • Distribuïdors de directoris en línia;

 • Portals dInternet;

 • Empreses de comptabilitat, dret i consultoria; i

 • Institucions educatives i associacions comercials.

Aprovarem les sol·licituds d'enllaç d'aquestes organitzacions si decidim que: (a) l'enllaç no ens faria veure desfavorablement nosaltres mateixos o els nostres negocis acreditats; (b) l'organització no té registres negatius amb nosaltres; (c) el benefici per a nosaltres de la visibilitat de l'hiperenllaç compensa l'absència d'Oriol Junyent Barrera; i (d) l'enllaç és en el context d'informació general de recursos.

Aquestes organitzacions poden vincular la nostra pàgina inicial sempre que l'enllaç: (a) no sigui enganyós de cap manera; (b) no implica falsament patrocini, suport o aprovació de la part vinculada i els seus productes o serveis; i (c) encaixa dins del context del lloc de la part vinculada.

Si vostè és una de les organitzacions enumerades a l'apartat anterior i està interessat a enllaçar amb la nostra web, ens ho ha de comunicar enviant un correu electrònic a Oriol Junyent Barrera. Incloeu el vostre nom, el nom de la vostra organització, la informació de contacte, així com la URL del vostre lloc, una llista de les URL des de les quals pretén vincular al nostre lloc web i una llista de les URL del nostre lloc a les que us agradaria enllaç. Espereu 2-3 setmanes per a una resposta.

Les organitzacions aprovades poden tenir hipervincles al nostre lloc web de la següent manera:

 • Mitjançant lús del nostre nom corporatiu; o

 • Mitjançant lús del localitzador uniforme de recursos a què es vincula; o

 • Usar qualsevol altra descripció del nostre lloc web al qual es vincula que tingui sentit dins del context i el format del contingut al lloc de la part vinculada.

No es permet l'ús del logotip d'ENGINYERIA SBD o una altra obra d'art per vincular en absència un acord de llicència de marca registrada.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través del web

A través de formularis

Sense perjudici del que preveu el que s'indica a cadascun dels formularis de la Web, quan l'Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament el titular del Web al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitats que s'hi indiquin . El titular del Web incorporarà les dades facilitades per l'Usuari en un fitxer titularitat degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades. L'Usuari o el seu representant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, mitjançant sol·licitud escrita i signada adreçada al domicili indicat al primer apartat.

A través de Cookies

El lloc web utilitza cookies per ajudar a personalitzar la vostra experiència en línia. En accedir a INGENIERIA SBD, vostè va acceptar utilitzar les cookiesrequerides.

Una cookie és un fitxer de text que un servidor de pàgines web col·loca al disc dur. Les cookies no es poden utilitzar per executar programes o enviar virus a l'ordinador. Les cookies se li assignen de forma única i només les pot llegir un servidor web en el domini que li va emetre la cookie.

Podem fer servir cookies per recopilar, emmagatzemar i rastrejar informació amb finalitats estadístiques o de màrqueting per operar el nostre lloc web. Té la capacitat d'acceptar o rebutjar cookies opcionals. Hi ha algunes cookies requerides que són necessàries per al funcionament del nostre lloc web. Aquestes cookies no requereixen el seu consentiment ja que sempre funcionen. Tingueu en compte que en acceptar les cookies requerides, també accepta les cookies de tercers, que es poden fer servir a través de serveis proporcionats per tercers si utilitza aquests serveis al nostre lloc web, per exemple, una finestra de visualització de vídeo proporcionada per tercers i integrada al nostre lloc web.

Confidencialitat

El titular del Web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte tot moment de l'estat de la tecnologia.

Observacions de l'usuari

L'Usuari garanteix que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin facilitades al titular del Web a través del Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal. La informació, materials, continguts o observacions que l'Usuari faciliti al titular del Web, es consideraran no confidencials, i el titular del Web es reserva el dret a usar-les de la manera que consideri més adequada.

Força major

L'empresa no serà responsable en tot cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta és deguda a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Modificacions de les condicions dús

El titular del Web es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense notificació prèvia, les condicions d'ús del present Web. L'Usuari queda obligat automàticament per les condicions d'ús que estiguin vigents en el moment en què accedeixi al Web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d'ús.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Sabadell.

En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d'Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d'Ús resultin inexigibles o nul·les en conjunt. En aquests casos, l'empresa ha de modificar o substituir aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l'objectiu i la pretensió reflectits en l'estipulació original.